جملات قصار ششم

آزادی زمانی است که شما واقعاً به قدرت هایتان که درون شما هستند دست یابید، در سیستم عصبی مرکزیتان و در ذهن آگاهتان، باید وجود روح را حس کنید.

- خانم شری ماتاجی نیرمالا دوی -

/ 0 نظر / 16 بازدید