جملات زیبا سی و چهارم

آیا روزی فرا خواهد رسید که طبیعت آموزگار آدمی باشد، انسانیت کتابش و زندگی آموزه ی او؟

- جبران خلیل جبران - 

/ 2 نظر / 16 بازدید
مجنون

سلام شبی در کوچه‌ها نومید و تنها و دلسرد از جفای مردمان سرد دنیا سرم را در گریبان کرده و با گریه می‌گفتم....... حضور سبزتون با اشتياق به انتظار نشسته ام