جملات قصار | جملات زیبا

گنجینه جملات قصار | جملات زیبا | کلام بزرگان

جملات زیبا چهل و پنجم

ساده ترین کار جهان این است که خودت باشی و دشوارترین کارجهان این است که کسی باشی که دیگران می خواهند

   + ; ۸:۳۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
    پيام هاي ديگران ()

جملات زیبا چهل و چهارم

هیچ کس آنقدر فقیر نیست که نتواند لبخندی به کسی ببخشد و هیچ کس آنقدر ثروتمند نیست که به لبخندی نیاز نداشته باشد

   + ; ۸:۳٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
    پيام هاي ديگران ()

جملات قصار چهل و سوم

برای پخته شدن کافیست که هنگام عصبانیت از کوره درنروید!

   + ; ۸:٢٩ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
    پيام هاي ديگران ()

جملات قصار چهل و دوم

 

لذت باید به اشتراک گذاشته شود در حالیکه ناراحتی مساله ای خصوصی است.

- ناشناس -

 

   + ; ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/٦/۳٠
    پيام هاي ديگران ()

جملات قصار چهل و یکم

افرادی که توانایی لبخند زدن و خندیدن دارند، موجوداتی برتر هستند.

- ویلیام شکسپیر - 

   + ; ٢:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٦/٢۳
    پيام هاي ديگران ()

جملات قصار چهلم

 

سعادت،  لمس عشق خداست.

- ناشناس -

 

   + ; ٩:۱۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/٦/٦
    پيام هاي ديگران ()

جملات زیبا سی و نهم

رفتار یک انسان، آینه ای است که او چهرۀ خود را در آن نشان می دهد.

- ولفگانگ گوته - 

   + ; ۱٠:٢٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/٥/٢٤
    پيام هاي ديگران ()

جملات زیبا سی و هشتم

 

در جستجوی گناهکار در ستارگان نباشید، سبب در خود ماست.

- ویلیام شکسپیر -

 

   + ; ٢:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٥/۱٦
    پيام هاي ديگران ()

جملات قصار سی و هفتم

برای اینکه بزرگ باشی نخست کوچک باش.

- ضرب المثل هندی -

   + ; ٤:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٥/۳
    پيام هاي ديگران ()

جملات قصار سی و ششم

قلبی را که عشق می ورزد اما هرگز تسلیم نمی شود پذیرا باش

- جبران خلیل جبران -

   + ; ٤:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٥/٢
    پيام هاي ديگران ()

جملات زیبا سی و پنجم

اولین بوسه، نخستین گل بر سر شاخه درخت زندگی است

- جبران خلیل جبران -

   + ; ۱:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٤/٢٧
    پيام هاي ديگران ()

جملات زیبا سی و چهارم

آیا روزی فرا خواهد رسید که طبیعت آموزگار آدمی باشد، انسانیت کتابش و زندگی آموزه ی او؟

- جبران خلیل جبران - 

   + ; ٩:۱٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/٤/٢٠
    پيام هاي ديگران ()

جملات قصار سی و سوم

دانشمندان خدا را برای کار خلقت دوست دارند و او را نمی شناسند؛ عارفان خدا را برای خود خدا دوست دارند و همه را می دانند.

- ناشناس -

   + ; ۱٢:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۳/۳۱
    پيام هاي ديگران ()

جملات قصار سی و دوم

ایمان کورکورانه در میان ارواح سرگردان هراس قدم می­زند

   + ; ۳:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/۱۸
    پيام هاي ديگران ()

جملات قصار سی و یکم

روز قضاوت با شتاب انجام نمی­شود، این روز به سالیان کشیده می­شود.

   + ; ۳:٥٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/۱۸
    پيام هاي ديگران ()

جملات قصار سی ام

آنها تا زمانی که به آن جا رسیده باشند نیازی ندارند به جهنم بروند؛ اما برای روزی که خواهند فهمید صبر کنید

   + ; ۳:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/۱۸
    پيام هاي ديگران ()

جملات قصار بیست و نهم

در مسیر بیرونی­مان باشیم، در درون فرود خواهیم آمد.

- ناشناس -

   + ; ٢:٥٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/۱٧
    پيام هاي ديگران ()

جملات قصار بیست و هشتم

خدا در بهشت به ما احتیاجی ندارد و نمی­خواهد که در در جهنم باشیم. در این جا است که می­توانیم معنایمان را بیابیم.

- ناشناس -

   + ; ٢:٥٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/۱٧
    پيام هاي ديگران ()

جملات قصار بیست و هفتم

اکتشاف بسیار مهیج تر از معلومات است.

- ناشناس -

   + ; ٢:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/۱٧
    پيام هاي ديگران ()

جملات قصار بیست و ششم

آوردن اقیانوس به خانه­تان، مبلمان را از بین خواهد برد

- ناشناس -

   + ; ۱٢:٥٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/۱٦
    پيام هاي ديگران ()

جملات قصار بیست و پنجم

حفظ کردن قدرتی درون ساخته است، رهایش استفاده از این قدرت است.

- ناشناس -

 

   + ; ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/۱٦
    پيام هاي ديگران ()

جملات قصار بیست و چهارم

 بوی تو نفس من خواهد شد و ما با هم در همه فصلهای زندگی شاد و مسرور خواهیم بود

- جبران خلیل جبران -

   + ; ۸:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/۱٤
    پيام هاي ديگران ()

جملات قصار یبست و سوم

زندگی سخن می­گوید.

- ناشناس -

   + ; ۸:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/۱٤
    پيام هاي ديگران ()

جملات قصار بیست و دوم

علاقمندیم که بتازیم، اما لطفاً نه در مسیر غلط.

- ناشناس -

   + ; ۸:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/۱٤
    پيام هاي ديگران ()

جملات قصار بیست و یکم

 

حفظ کردن قدرتی درون ساخته است، رهایش استفاده از این قدرت است.

- ناشناس -

 

   + ; ۸:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/۱٤
    پيام هاي ديگران ()

جملات قصار بیستم

آگاه به دنیا آمدگان آنانند که سیاهه­ای را بر سرنوشتشان دریافت می­کنند.

- ناشناس -

   + ; ۸:۱٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/۱٤
    پيام هاي ديگران ()

جملات قصار نوزدهم

آن چه میرسد باشید، بشوید

Be what comes: become

-ناشناس -

 

   + ; ۸:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/۱٤
    پيام هاي ديگران ()

جملات قصار هیجدهم

حقیقت آن چیزی است که از آزمون تجربه، سربلند بیرون آید.

-اینشتین -

 

   + ; ٢:۳٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/۱۳
    پيام هاي ديگران ()

جملات قصار هفدهم

تفاوت بین نابغه و کودن بودن در این است که نابغه بودن محدودیت های خودش را دارد .

- اینشتین -

 

   + ; ٦:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/۱٢
    پيام هاي ديگران ()

جملات قصار شانزدهم

شما می توانید بانگ طبل را مهار کنید و سیمهای گیتار را باز کنید ، ولی کدامیک از فرزندان آدم خواهد توانست چکاوک را در آسمان از نوا باز دارد؟

 - جبران خلیل جبران -

   + ; ٥:٥٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/۱٢
    پيام هاي ديگران ()

جملات قصار پانزدهم

هیچ وقت چیزی رو خوب نمیفهمی مگر اینکه بتونی به مادربزرگت توضیحش بدی !

- آلبرت انیشتین -

   + ; ٥:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/۱٢
    پيام هاي ديگران ()

جملات قصار چهاردهم

زیباست بدانیم بر چه قادریم، اما بسیار کمک کننده است که بدانیم بر چه ناتوانیم.

- ناشناس -

   + ; ۳:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/۱٠
    پيام هاي ديگران ()

جملات قصار سیزدهم

 

لذت های دنیوی سایه خوشبختی هستند، زیرا ماهیتی گذرا دارند ؛

خوشبختی حقیقی در عشق است،

جریانی همیشه جوشان که از روح سرچشمه می گیرد؛

و او که این جریان را هماره در هر شرایطی

از سخت و آسان برقرار نگه می دارد،

خوشبختی را در آغوش خواهد گرفت،

لذتی که منشایی نه بیرونی، که درونی دارد .

 

   + ; ۳:٠٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/۱٠
    پيام هاي ديگران ()

جملات قصار دوازدهم

هیچ کس حافظه اش آنقدر خوب نیست که دروغ گوی خوبی باشد.

- آبراهام لینکلن -

   + ; ۳:٠٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/۱٠
    پيام هاي ديگران ()

جملات قصار یازدهم

اگر جز خداوند چیزی در ذهن نباشد، لذت و حقیقت جاری خواهد شد.

-راجاجاناکا -

   + ; ۸:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/٩
    پيام هاي ديگران ()

جملات قصار دهم

هیچگاه فکر نمیکنم که خدا دنیا را به بازی آفریده باشد.

- آلبرت انیشتین -

   + ; ۸:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/٩
    پيام هاي ديگران ()

جملات قصار نهم

موسیقی فاصله بینهایت بین دو روح را پر می کند.

- رابیندرانات تاگور -

   + ; ۸:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/٩
    پيام هاي ديگران ()

جملات قصار هشتم

دو چیز را پایانی نیست : یکی جهان هستی و دیگری حماقت انسان . البته در مورد اولی مطمئن نیستم !

- آلبرت انیشتین -

   + ; ۸:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/٩
    پيام هاي ديگران ()

جملات قصار هفتم

آنچنان زندگی کن گویی که فردا خواهی مرد ، آنچنان بیاموز گویی که تا ابد زنده خواهی ماند.

- مهاتما گاندی -

   + ; ۸:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/٩
    پيام هاي ديگران ()

جملات قصار ششم

آزادی زمانی است که شما واقعاً به قدرت هایتان که درون شما هستند دست یابید، در سیستم عصبی مرکزیتان و در ذهن آگاهتان، باید وجود روح را حس کنید.

- خانم شری ماتاجی نیرمالا دوی -

   + ; ۸:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/٩
    پيام هاي ديگران ()

جملات قصار پنجم

به طور فطری، درون ما روح حضور دارد، که می خواهد شما را نورانی کند، که به شما صلح بدهد، رحمت و لذت از وجودتان را بدهد.

   + ; ۸:۱٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/٩
    پيام هاي ديگران ()

جملات قصار چهارم

شما این جسم نیستید، این ذهن نیستید، شما روح هستید. این بزرگترین حقیقت است.

- شری ماتاجی -

   + ; ۸:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/٩
    پيام هاي ديگران ()

جملات قصار سوم

لذت زندگی تنها زمانی ممکن است که جهان بتواند با روح اتصال برقرار کند… شما روح می شوید، همانگونه که مسیح در کلماتی ساده گفته است که “شما باید دوباره متولد شوید”.

 - خانم شری ماتاجی نیرمالا دوی -

   + ; ۸:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/٩
    پيام هاي ديگران ()

جملات قصار دوم

ستاره ای درون ما می درخشد، و آن روح ماست.

- خانم شری ماتاجی نیرمالا دوی -

   + ; ۸:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/٩
    پيام هاي ديگران ()

جملات قصار یکم

شما باید روح خود را بشناسید. بدون شناخت روحتان نمی توانید حقیقت را بشناسید.

- خانم شری ماتاجی نیرمالا دوی -

   + ; ٧:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/٩
    پيام هاي ديگران ()